Servis

Pravidelná údržba a servis chladiacich zariadení prispieva k bezporuchovej prevádzke, predĺžuje životnosť a eliminácii neplánovaných porúch. Šetrí spotreby energií a taktiež finančné prostriedky za neplánované havarijné opravy a prípadné škody na technológiách, či výpadkoch výroby. Počas pravidelnej prehliadky servisný technik v správe zhodnotí stav Vášho zariadenia a zároveň odporučí vhodné kroky, ktoré je nutné podniknúť, aby Vaše zariadenia boli neustále v perfektnom technickom stave, prípadne sa ich prevádzka optimalizovala.

Ponúkame Vám nasledovné servisné služby:

• záručný servis
• pozáručný servis
• dodávka originálnych náhradných dielov
• stálu pohotovostnú službu
• diaľkový monitoring Vašich zariadení
• SO a GO chladiarenských kompresorov

free counters